Pakalpojuma sniegšanas noteikumi

1. Atļauts izmantot pakalpojumu

1.1. Atļauts izmantot pakalpojumu Interneta veikalu veidošanai un preču pārdošanai ar to palīdzību peļņu iegūšanai.

2. Aizliegts izmantot pakalpojumu

2.1. Aizliegts programmpieslēgšanās pakalpojumam ar tādu metožu izmantošanu, kas ļauj izmantot pakalpojumu bez cilvēka tiešās dalības (boti, skripti un tml.)

2.2. Aizliegts pieslēgties pakalpojumam ar mērķi radīt programmatūras kļūmi

2.3. Aizliegts izmantot pakalpojumu tādas informācijas publicēšanai, kuras izplatīšana ir aizliegta ar Latvijas Republikas likumdošanu.

3. Ir aizliegts pārdot, izmantojot Yostoro

3.1. Intelektuālā īpašuma kopijas, ja uz šādu kopiju radīšanu jums nav attiecīgu tiesību (piemēram, nelikumīgās programmatūras kopijas, viltota audio un video produkcija)

3.2. Preces, kuru tirdzniecībai jums nav attiecīgas licences (piemēram, alkohols, zāles, ieroči)

3.3. Preces, kas pārkāpj likumus par preču zīmēm (viltus preču zīmes, atdarinājumi un imitācijas)

3.4. Jebkādas preces, kuru tirdzniecība ir aizliegta ar Latvijas Republikas likumdošanu

3.5. Jebkādas preces, kuru pārdošanas piedāvājums var nest zaudējumus Pakalpojuma Yostoro īpašnieku reputācijai (lēmumu par preču attiecināšanu šai kategorijai pieņem pakalpojuma Yostoro īpašnieki vienpusējā kārtā).

4. Pakalpojuma izmantošanas ierobežojumi

4.1. Abonentam savā veikalā ir jāizvieto kā minimums viens, bet ne vairāk kā 100 000 produkti pārdošanai

4.2. Abonentam netiek ierobežots bet arī netiek garantēts piešķirtais sistēmas magnēta disku apjoms (sk. atrunu zemāk).

4.3. Abonentam netiek ierobežots bet arī netiek garantēts piešķirtais procesora laiks (sk. atrunu zemāk)

4.4. Abonentam netiek ierobežots bet arī netiek garantēts piešķirtais tīkla trafiks(sk. atrunu zemāk).

Atruna: Abonenta pakalpojuma izmantošana nedrīkst traucēt citus abonentus vai arī novest pie sistēmas kļūmēm. Šādā gadījumā Abonents pēc administratora izvēles var tikt atslēgts no Sistēmas vai arī no viņa var tikt pieprasīta adekvāta paredzamo papildus izdevumu, kas saistīta ar tā apkalpošanu, segšanas atlīdzība.

5. Yostoro Abonenta personas dati

5.1. Abonenta personas dati tiek izmantoti grāmatvedības uzskaitei

5.2. Aizliegts sniegt nepatiesus vai citu cilvēku personas datus

5.3. Personas dati netiek nodoti trešajām personām, neieskaitot valsts iestādes, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu piemīt tiesības pieprasīt šādu informāciju.

6. Abonentam – juridiskajai personai, savā mājas lapā, kas ir izveidota ar Yostoro pakalpojuma palīdzību, ir jāizvieto sekojošas ziņas:

6.1. Reģistrācijas dati un juridiskā adrese

6.2. Juridiskās personas kontakta informācija

6.3. Dati par pasūtījumu izpildes termiņiem, saskaņā ar LR likumu Par patērētāju tiesību aizsardzību

6.4. Dati par garantijām, pasūtījumu atgriešanu un maiņu, saskaņā ar LR likumu Par patērētāju tiesību aizsardzību

6.5. Informāciju par preču piegādes maksu un termiņiem

6.6. Informāciju par iespējamiem apmaksas veidiem

7. Abonentam – fiziskajai personai, savā mājas lapā, kas ir izveidota ar Yostoro pakalpojuma palīdzību, ir jāizvieto sekojošas ziņas:

7.1. Paziņojums par to, ka konkrēto Interneta veikalu pārvalda privātpersona

7.2. Informācija par pasūtīto preču atgriešanu un maiņu (vai arī par to, ka pārdevējam, kā fiziskajai personai nav tiesību pieņemt atpakaļ vai mainīt pasūtītas preces)

7.3. Informāciju par preču piegādes maksu un termiņiem

7.4. Informāciju par iespējamiem apmaksas veidiem

8. Pakalpojuma sniegšanas noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšējā paziņojuma. Lūdzam ik pa laikam pārbaudīt Yostoro mājas lapu ar mērķi iepazīties ar noteikumu jaunāko versiju.